top of page

tukea yritystä

Yksinkertaisin tapa on liittyä jonkin paikallisen haaratoimiston passiiviseksi jäseneksi ja tukea siten paikallisen haaratoimiston toimintaa alueella puhtaasti taloudellisesti. Jäsenmaksun avulla esim. vaalityö, joka on tärkeä osa prosessia, jolla voimme vaikuttaa päätöksiin sekä paikallisesti että kansallisesti ja EU: n tasolla.

Ja

Jos olet kiinnostunut myös osallistumaan henkilökohtaisesti paikallisen yhteisösi muokkaamiseen SFP: n arvojen mukaisesti, sinun ei pitäisi epäröidä, vaan liittyä Ruotsin kansanpuolueeseen ja aloittaa vaikuttaminen.

Jos haluat aloittaa vaikuttamisen, voit aloittaa ottamalla yhteyttä johonkin kaikista tässä luetelluista aktiivisista jäsenistä poliitikkojemme joukossa ja kuulemalla sinulta, mitä se tarkoittaa ja millä tavalla voit vaikuttaa osallistumalla politiikkaan.

 

Sinun ei tarvitse pelätä, että sinulla ei ole tarpeeksi tietoa tai et ole riittävän sitoutunut - olemme kaikki aloittaneet jostakin ja usein se alkaa kiinnostuksesta vaikuttaa melko rajoitettuun aiheeseen jokapäiväisessä elämässä, mutta melko nopeasti ymmärretään, että rajoitettu on osa suurempaa kokonaisuutta, johon voi myös vaikuttaa.

Ja

Sen lisäksi, että Ruotsin kansanpuolue tarjoaa paljon tietoa yhteiskunnan toiminnasta, päätöksentekoprosessista käytännössä ja nykyisestä tilanteesta politiikassa, se tarjoaa paljon yhteenkuuluvuutta ja iloa yhteisössä, joka ulottuu koko Ruotsin Suomeen .

bottom of page