top of page

Östra Nylands välfärdsområde

Från och med 2023 kommer social - och hälsovården samt räddningsväsendet att skötas av välfärdsområden. Borgå är den del av Östra Nylands välfärdsområde som består av Askola, Borgå, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Området styrs av ett fullmäktige som valdes genom allmänna val 23.01.2022. Tanken med reformen är att garantera tillgången på jämlik service för alla.

SFP:S FULLMÄKTIGELEDAMÖTER I ÖSTRA NYLANDS VÄLFÄRDSOMRÅDE:

Mikaela Nylander

Otto Andersson

Bernhard Edgren

Elin Blomqvist-Valtonen

Kaj Lindqvist

Tove Munkberg

Patrik Björkman

Marika Railila

Micaela Röman 2021

Bodil Lund Sfp/Rkp

Lotte-Marie Stenman

Frida Sigfrids

Tom Liljestrand

Charlotta Engblom

Mikael Karlsson

Pamela Stenberg

Pehr Sveholm

Hanna Lönnfors

Tom Sundbäck

Christoffer Hällfors

IMG_6496.JPG
bottom of page