top of page

Lehdistötiedotteet

29.9.2022

Blomqvist-Valtonen, Nylander ja Andersson tyrmäävät HUS:n johdon esityksen

”Sairaaloitamme tulee kehittää, ei ajaa alas”

HUS:n keskushallinto esitteli tänään sairaanhoitoa koskevan säästölistan. Esitys heikentäisi voimakkaasti Uudenmaan aluesairaaloita. Muun muassa Porvoon ja Lohjan sairaaloiden päivystystoimintaa ajettaisiin alas. Myös Raaseporin sairaalaa uhkaavat uudelleenjärjestelyt. 

Itä-Uudenmaan aluehallituksen puheenjohtaja Mikaela Nylander (RKP), RKP:n aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Otto Andersson ja HUS:n hallituksen jäsen Elin-Blomqvist-Valtonen tyrmäävät esitetyn säästölistan. Itä-Uudenmaan RKP:läiset eivät missään nimessä voi hyväksyä esitystä, jolla olisi erittäin haitalliset vaikutukset sekä Itä- että Länsi-Uudellemaalle. 

– Porvoon sairaalalla tulee myös jatkossa olla päivystys ja sen tulee olla sairaala, jossa kaikki ikäryhmät saavat palvelua. Alueelliset sairaalat eivät voi toimia ilman päivystystä. Porvoon sairaalan alasajoa päiväsairaalaksi ei ole hyväksyttävissä, sanoo Mikaela Nylander. 

Andersson, Blomqvist-Valtonen ja Nylander painottavat, että Porvoon sairaalalla ja muilla alueellisilla sairaaloilla on ratkaiseva merkitys uusille hyvinvointialueille, jotka aloittavat toimintansa vuoden 2023 alussa. 

– Porvoon sairaalaa tulee kehittää, ei ajaa alas. Me itäuusimaalaiset ansaitsemme sairaalan, joka tarjoaa monipuolisesti sairaanhoitoa molemmilla kansalliskielillä, suomeksi ja ruotsiksi. Siksi me RKP:ssa sanomme ehdottomasti ei HUS:n esitykselle, sanoo Otto Andersson. 

– Nyt annettu esitys ei sisällä vaikutusarvioita eikä arvioita miten se vaikuttaa muun muassa potilasturvallisuuteen. En voi missään olosuhteissa hyväksyä leikkauksia, jotka heikentävä alueittemme palvelutasoa. Vähin, jota voimme vaatia on, että jokaisella hyvinvointialueella on päivystävä sairaala, sanoo Blomqvist-Valtonen.

HUS-yhtymän hallituksessa RKP:ta edustavat Karin Cederlöf Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta ja Elin Blomqvist-Valtonen Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelta. Itä-Uudenmaan aluehallituksen puheenjohtajalla Mikaela Nylanderilla on läsnäolo- ja puheoikeus.

21-22.4.2022

Nylander ehdolle eduskuntavaaleissa 2023

Valtiosihteeri Mikaela Nylander asetetaan ehdolle eduskuntavaaleissa 2023 RKP:n Uudenmaan piirikokouksessa torstai iltana.

– Kolmen vuoden aikana olen tarkoin pohtinut erilaisia vaihtoehtoja mihin voisin panostaa tulevaisuudessa. Päätökseni asettua ehdolle eduskuntavaaleissa 2023 on kypsynyt pikku hiljaa. Minulle yhteiskuntavaikuttaminen on edelleen mielekkäin ja arvokkain vaihtoehto. Kansanedustajana toimiminen on erittäin tärkeä ja arvokas luottamustehtävä, sanoo Mikaela Nylander. 

– Kaikki se osaaminen ja tuntemus yhteiskunnallisesta päätöksenteosta eri tasoilla mitä minulle on kertynyt tulee tarpeeseen nyt kun suomalainen yhteiskunta kohtaa suuria muutoksia ja haasteita. Haluan myötävaikuttaa tulevaisuuteen tähtääviin ja ihmislähtöisiin ratkaisuihin. Tarvitsemme ennen kaikkea tulevaisuuden uskoa ja luottamusta siihen, että pärjäämme yhteiskuntana, totea Nylander. 

– Meidän tulee panostaa hyvinvointiin, mielenterveysongelmat maksavat yli miljardin vuodessa. Panostukset koulutukseen ovat  paras tapa luoda tasavertaiset edellytykset kaikille. Panostukset tutkimukseen ja innovaatioihin luovat työpaikkoja ja mahdollistavat muutoksia jotka vastaavat ilmastonmuutoksen tuomiin vaatimuksiin. Tulemme tarvitsemaan työperäistä maahanmuuttoa, hyvinvointimme on riippuvainen koulutetun työvoiman saatavuudesta, sanoo Nylander.

– Taistelu Rkp:n kansanedustajien paikoista Uudellamaalla tulee olemaan kovempi kuin koskaan tulevissa vaaleissa. Lähden tavoittelemaan uusmaalaisten luottamusta hyvin päättäväisesti ja suurella taistelutahdolla, sanoo Nylander. 

Mikaela Nylander on toiminut oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin valtiosihteerinä elokuusta 2021 lähtien. Kunnallisvaaleissa kesäkuussa 2021 ja aluevaaleissa tammikuussa 2022 Nylander oli vaalien äänikuningatar. Aluevaaleissa Nylander keräsi suhteellisesti toiseksi eniten ääniä koko maassa. Nylander toimi kansanedustajana vuosina 2003-2019 ja oli Ruotsalaisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja vuosina 2011-2015. 

Sigfrids asettuu ehdolle eduskuntavaaleissa 2023

RKP-nuorten puheenjohtaja Frida Sigfrids asettuu ehdolle eduskuntavaaleissa 2023 Uudellamaalla. Sigfrids on kotoisin Porvoosta ja asetettiin ehdolle RKP:n Uudenmaan piirin kokouksessa torstai-iltana. Sigfrids on aikaisemmin ollut ehdolla eduskuntavaaleissa 2019. Hän toimii kaupunginhallituksen jäsenenä Porvoossa sekä Itä-Uudenmaan aluevaltuustossa. Sigfrids haluaa etenkin työstää nuorempien sukupolvien tulevaisuudenuskoa.

– Elämme murroksessa jossa tulevaisuudenusko sekä -toivo keikkuu nuorten ja tulevien sukupolvien keskuudessa. Siksi haluan olla osallisena tämän tulevaisuudenuskon palauttamisessa, jossa tulevat sukupolvet otetaan huomioon kaikessa eduskunnan päätöksenteossa riippumatta siitä onko kyse taloudesta, ilmastosta tai työllisyydestä. Meidän on pystyttävä parempaan, toteaa Sigfrids.

Sigfrids on viimeisten kolmen vuoden aikana toiminut RKP-nuorten puheenjohtajana, RKP:n puoluehallituksen jäsenenä sekä osallistunut eduskuntaryhmän kokouksiin. Sigfrids sanoo että Porvoon on otettava paikkansa takaisin eduskunnassa ja että hän on valmis kantamaan tämän vastuun. 

– Porvoo on Suomen suurin kaupunki ilman kansanedustajaa. Tätä emme voi hyväksyä. Siksi Porvoo tarvitsee vankan äänen eduskunnassa joka voi tuoda esiin alueen ominaispiirteitä, ottaa huomioon tulevien sukupolvien edellytykset ja jolla on kokemusta poliittisesta päätöksenteosta. Tämän löydätte minussa ehdokkaana, lopettaa Sigfrids.

7.2.2022

RKP haluaa nähdä monipuolisen ja kestävän Kokonniemen

Kokonniemen tulee tulevaisuudessa palvella niin arkiliikkujia kuin huippu-urheilijoita. RKP:n valtuustoryhmä haluaa houkutella ulkopuolisia toimijoita, yhdistyksiä sekä yksityishenkilöitä mukaan rahoittamaan hanketta, jotta konsepti olisi niin hyvä ja monipuolinen kuin vain mahdollista. RKP:n valtuustoryhmälle on tärkeää että kaupunki alusta asti tarkasti suunnittelee Kokonniemen projektirahoitusta. – Haluamme että Porvoon kaupunki palkkaa työntekijän, jolla olisi kokonaisvastuu projektin rahoituksesta ja koordinaatiosta, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Hilding Mattsson. RKP on lähtökohtaisesti varautunut kaupungin panostuksen olevan 25-30 miljoonaa euroa Kokonniemen projektiin, joka on myös nykyhetkellä budjetoitu seuraavalle viidelle vuodelle.

Rahankeräys ja ulkopuolinen rahoitus

Jotta saamme niin toimivan kokonaisuuden kuin mahdollista, joka hyödyttää jokaisen liikkujan tarpeita, RKP:n valtuustoryhmä pitää ulkoista rahoitusta Kokonniemi-hankkeelle tärkeänä. Esitämme että kaupunki perustaa mallin, jossa julkista rahoitusta korotetaan samassa suhteessa kuin ulkopuolisia rahoitusta saadaan kerättyä. Mitä enemmän ulkopuolista rahoitusta, sitä parempilaatuisia palveluja pystymme tarjoamaan. Totuus on, ettei kaupunki pelkillä verotuloilla pysty tarjoamaan niin korkealaatuisia urheiluhalleja kuin Porvoolaisia kuultaessa urheilukentältä on toivottu.

 

Mitä kaikkea Kokonniemessä tulee olla tulevaisuudessa?

Ennen kuin rahoitusmalli on valmis, RKP:n valtuustoryhmä ei halua lyödä lukkoon mitä kaikkea Kokonniemi-hankkeeseen tulee sisältyä, mutta ryhmä on yksimielinen perustasta.

Ulkoilutilat ovat avainresursseja ja on tärkeää, että tarjoamme mahdollisuuden erilaisille aktiviteeteille matalalla kynnyksellä. Kokonniemessä on tarvetta jäähallille, joka korvaisi nykyisen hallin, joka on palvellut oman aikansa niin funktiossaan kuin ajassaan. Keskusareena, eli pallo-/ monitoimiareena, muodostaa projektin sydämmen. Valtuustoryhmä haluaa myös että nykyinen Kokonhalli muutetaan matalan kynnyksen areenaksi, jossa sisältyy monia erilaisia aktiviteetteja asukkaille, ja erityisesti nuoret huomioiden.

 

– Kaikessa toimintasuunnittelussa on otettava huomioon kestävyys näkökulma. RKP haluaa korostaa ettei haitallista kilpailua saa syntyä yksityisten toimijoiden kanssa.

Lue kaikki linjaukset täältä: https://fi.borgasfp.fi/kokon

 

Lisätietoja:

Ryhmän puheenjohtaja Hilding Mattsson puh. 040-833 4495

31.1.2022

Aluevaaleissa Suomen ruotsalainen kansanpuolue sai erittäin suuren luottamuksen itäisella Uudellamaalla. RKP on selkeästi suurin puolue 20 mandaatilla 59. Mikaela Nylander sai eniten henkilökohtaisia ääniä (1990) itäisen Uudenmaan aluevaaleissa. Suuren luottamuksen ansiosta on luonnollista, että RKP priorisoi hallituksen puheenjohtajuuden, koska hallituksen puheenjohtajuus on keskeisin luottamuspaikka.

– Osaamiseni uudistuksesta, tietämykseni alueen vahvuuksista ja haasteista, suuri verkostoni koko alueella ja minulle osoitettu valtava luottamus vaaleissa myötävaikuttavat kaikki myönteisellä tavalla haluuni toimia hallituksen puheenjohtajana, toteaa Mikaela Nylander. Tämä myös tarkoittaa uudelleenpriorisointeja luottamustehtävieni kohdalla.

– Vahvuuteni tulevat hyvin hyödynnetyksi vuoden 2022 aikana kun rakennamme hyvinvointialuetta. Nyt luodaan pohja ja tähän työskentelyyn voin osallistua rakentavalla ja eteenpäin katsovalla tavalla. Hallituksen puheenjohtajalla on ainutlaatuinen mahdollisuus saada tietoa ja vaikuttaa. Tämä on näkemykseni mukaan todella tärkeätä nyt kun luodaan aivan uusi palveluorganisaatio vuoden 2022 aikana, sanoo Nylander. 

14.12.2021

Tiistaina 14.12. Uudenmaan RKP jätti vahvan ehdokaslistan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. RKP:llä on täysi määrä ehdokkaita, 73 ehdokasta, hyvinvointialueella. 34 miestä ja 39 naista kuudesta eri kunnasta.

– Olen iloinen siitä, että olemme jättäneet näin monipuolisen ehdokaslistan vahvoilla nimillä Itä-Uudellamaalla. Tällä ehdokasvalikoimalla meillä on kaikki edellytykset saavuttaa meidän tavoite olla suurin puolue Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella, Uudenmaan RKP:n puheenjohtaja Hanna Lönnfors sanoo.

– Ruotsinkielinen hoito ja lähipalvelut meidän kunnissa ovat keskeisiä RKP:lle, Lönnfors jatkaa. Huolehdimme myös Porvoon sairaalan tulevaisuuden turvaamisesta – haluamme, että yhteinen itäuusmaalainen sairaalamme tarjoaa monipuolisesti hoitoa sekä ruotsiksi että suomeksi myös tulevaisuudessa.

11.8.2021

RKP Porvoon valtuustoryhmä on tänään pitänyt järjestäytymiskokouksen. Ryhmä on yksimielisesti valinnut uudeksi puheenjohtajaksi KM ja aikaisemman sivistysjohtajan Hilding Mattssonin. Varapuheenjohtajaksi valittiin uusi valtuustojäsen Emilia Mattsson, ja sihteeriksi valittiin uudelleen Hanna Lönnfors.

 

Lisää tietoa:

Hilding Mattsson puh. 0408334495

bottom of page